American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Journals / Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1

Volume 75

Number 1

Supersonic Gas Injector for Plasma Fueling in the National Spherical Torus Experiment

V. A. Soukhanovskii, W. R. Blanchard, J. K. Dong, R. Kaita, H. W. Kugel, J. E. Menard, T. J. Provost, R. Raman, A. L. Roquemore, P. Sichta

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 1-17

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1502034

Safety and Tritium Applied Research Facility Annual Atmospheric Tritium Emissions

Robert Pawelko, Lee Cadwallader, Masashi Shimada

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 18-23

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1502033

Safety of Air Detritiation System Operation

A. S. Ivanova, A. N. Bukin, S. A. Marunich, Yu. S. Pak, A. N. Perevezentsev, M. B. Rozenkevich

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 24-35

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1499396

1-Hz Bead-Pellet Injection System for Fusion Reaction Engaged by a Laser HAMA Using Ultra-Intense Counter Beams

Yoshitaka Mori, Yasuhiko Nishimura, Katsuhiro Ishii, Ryohei Hanayama, Yoneyoshi Kitagawa, Takashi Sekine, Yasuki Takeuchi, Nakahiro Satoh, Takashi Kurita, Yoshinori Kato, Norio Kurita, Toshiyuki Kawashima, Osamu Komeda, Tatsumi Hioki, Tomoyoshi Motohiro, Atsushi Sunahara, Yasuhiko Sentoku, Eisuke Miura, Akifumi Iwamoto, Hitoshi Sakagami

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 36-48

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1499393

4.6-GHz LHCD Launcher System of Experimental Advanced Superconducting Tokamak

L. Liu, F. K. Liu, H. Jia, W. H. Zhu, L. M. Zhao, X. J. Wang, J. F. Shan, B. J. Ding, M. H. Li, Y. Yang, J. Q. Feng, Z. G. Wu, Y. Li, M. Cheng, L. Xu, J. Wang, T. A. Zhou, J. G. Li

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 49-58

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1516416

Review of the Development of the CFETR Divertor with Additional Electromagnetic Studies

Huaichu Dai, Damao Yao, Gang Lv, Qisheng Xu, Lei Xiu, Feixiang Jin

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 59-66

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1499395

Modeling and Measurement of the Electron Cyclotron Emission Bursts During Edge-Localized Modes in the EAST Tokamak

Erzhong Li, H. Zhao, X. Liu, T. Zhou, Q. Cao, A. Ti, Y. Liu, L. Hu

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 67-74

Technical Paper / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1499394

Development of Test System for Arc Power Control of EAST Neutral Beam Injector Ion Source

Wei Liu, Chundong Hu, Lizhen Liang, Sheng Liu, Shihua Song, Jinxin Wang

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 75-80

Technical Note / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1471959

Alarm System for EAST Poloidal Field Power Supply

Guanghong Wang, Shiying He, Ge Gao, Peng Fu, Liansheng Huang

Fusion Science and Technology / Volume 75 / Number 1 / January 2019 / Pages 81-87

Technical Note / dx.doi.org/10.1080/15361055.2018.1506625

 
advertisement