American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Journals / Fusion Science and Technology / Volume 42

Volume 42

Number 1 | Number 2,3

Number 1

Fusion Research Program in Japan

Masayuki Nagami, Nobuyuki Inoue

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 1-6

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A209

Research Activities on Tokamaks in Japan: JT-60U, JFT-2M, and TRIAM-1M

Hiromasa Ninomiya, Akio Kitsunezaki, Masatsugu Shimizu, Masaaki Kuriyama, JT-60 Team, Haruyuki Kimura, Hisato Kawashima, Kazuhiro Tsuzuki, Masayasu Sato, Nobuaki Isei, Yukitoshi Miura, Katsumichi Hoshino, Kensaku Kamiya, Toshihide Ogawa, Hiroaki Ogawa, Kengo Miyachi, JFT-2M Group, Satoshi Itoh, Naoaki Yoshida, Kazuaki Hanada, Kazuo Nakamura, Hideki Zushi, Mizuki Sakamoto, Eriko Jotaki, Makoto Hasegawa, TRIAM Group

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 7-31

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A210

Research Activities for the Plasma Confinement of Helical Configurations (Large Helical Device, Compact Helical System, and Heliotron J) in Japan

Masami Fujiwara, Nobuyoshi Ohyabu, Keisuke Matsuoka, Shoichi Okamura, Osamu Motojima, Tokuhiro Obiki, Fumimichi Sano, Katsumi Kondo, Masahiro Wakatani, Tohru Mizuuchi, Kiyoshi Hanatani, Yuji Nakamura, Kazunobu Nagasaki, Hiroyuki Okada, Sakae Besshou, Masahiko Nakasuga

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 32-49

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A211

Development of Fusion Nuclear Technologies at Japan Atomic Energy Research Institute

Masahiro Seki, Toshihiko Yamanishi, Wataru Shu, Masataka Nishi, Toshihisa Hatano, Masato Akiba, Hiroshi Takeuchi, Kazuyuki Nakamura, Masayoshi Sugimoto, Kiyoyuki Shiba, Shiro Jitsukawa, Etsuo Ishitsuka, Hiroshi Tsuji

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 50-61

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A212

Materials Research in Japanese Universities

Akira Kohyama, Katsunori Abe, Akihiko Kimura, Takeo Muroga, Yutai Katoh, Tatsuo Shikama, Satoru Tanaka, Hideki Matsui, Kazunori Morishita

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 62-74

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A213

ITER Activities in Japan

Toshihide Tsunematsu, Masahiro Seki, Hiroshi Tsuji, Kiyoshi Okuno, Takashi Kato, Kiyoshi Shibanuma, Masaya Hanada, Kazuhiro Watanabe, Keishi Sakamoto, Tsuyoshi Imai, Koichiro Ezato, Masato Akiba

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 75-93

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A214

Overview of the HL-1M Tokamak Experiments

Yong Liu, Enyao Wang, Xuantong Ding, Longwen Yan, Shangjie Qian, Jiancheng Yan

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 94-101

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A215

Progress of the HL-2A Project

Caipin Zhou, Jiancheng Yan, Yong Liu, Dequan Liu

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 102-106

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A216

Investigation of Supersonic Molecular Beam Injection into the HL-1M Tokamak

Lianghua Yao, Beibin Feng, Jaifu Dong, Yan Zhou, Zhengying Cui, Jianyong Cao, Nianyi Tang, Zhen Feng, Zhenggui Xiao, Xianming Song, Wenyu Hong, Enyao Wang, Yong Liu

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 107-115

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A217

Experiments in the HT-7 Superconducting Tokamak

HT-7 Team, Baonian Wan

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 116-123

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A218

System and Experiments for Research of Lower Hybrid Current Drive on HT-7

Guangli Kuang, HT-7 Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 124-130

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A219

Liquid Metal Blanket-Related Issues Research in SWIP

Zengyu Xu, Chuanjie Pan, Jiming Chen, Yong Liu

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 131-137

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A220

Overview of Fusion-Fission Hybrid Reactor Design Study in China

Jinhua Huang, Kaiming Feng, Baiquan Deng, P. Zh. Deng, Guoshu Zhang, Gang Hu, Kaihui He, SWIP Design Team, Yican Wu, Lijian Qiu, Qunying Huang, Bingjia Xiao, Xiaoping Liu, Yixue Chen, M. H. Kong, ASIPP Design Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 138-145

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A221

Progress of the Engineering Design for the HT-7U Steady-State Superconducting Tokamak

Songtao Wu, Weiyue Wu, Yinnian Pan, Damao Yao, Ziying Liao, Yanfang Bi, Zhuoming Chen, Baozeng Li, Yuntao Song, Wenge Chen, Jin Fang, Peide Weng, Daming Gao, Jiangang Li, Yuanxi Wan, Honqiang Li, Wanjiang Pan, Junling Chen, Jing Wei

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 146-154

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A222

Poloidal Field Power Supply Systems for the HT-7U Steady-State Superconducting Tokamak

P. Fu, Z. Z. Liu, J. Z. Xu, G. Gao, J. L. Wen, Y. Cao, Z. Q. Song, L. J. Tang, L. S. Wang, X. Y. Liang

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 155-161

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A223

Cryogenic System for the Superconducting Tokamak HT-7U

Hongyu Bai, Yanfang Bi, Jingrong Wang, Ming Zhuang, Ping Zhu, Linhai Sheng, Qiyong Zhang

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 162-166

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A224

Progress of the KSTAR Tokamak Engineering

Myeun Kwon, Joosik Bak, Gyung Soo Lee, KSTAR Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 1 / July 2002 / Pages 167-177

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A225

Number 2,3

JT-60 Program

A. Kitsunezaki, M. Shimizu, H. Ninomiya, M. Kuriyama, JT-60 Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 179-184

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A226

Fusion Plasma Performance and Confinement Studies on JT-60 and JT-60U

Y. Kamada, T. Fujita, S. Ishida, M. Kikuchi, S. Ide, T. Takizuka, H. Shirai, Y. Koide, T. Fukuda, N. Hosogane, K. Tsuchiya, T. Hatae, H. Takenaga, M. Sato, H. Nakamura, O. Naito, N. Asakura, H. Kubo, S. Higashijima, Y. Miura, R. Yoshino, K. Shimizu, T. Ozeki, T. Hirayama, M. Mori, Y. Sakamoto, Y. Kawano, A. Isayama, K. Ushigusa, Y. Ikeda, H. Kimura, T. Fujii, T. Imai, M. Nagami, S. Takeji, T. Oikawa, T. Suzuki, T. Nakano, N. Oyama, S. Sakurai, S. Konoshima, T. Sugie, K. Tobita, T. Kondoh, H. Tamai, Y. Neyatani, A. Sakasai, Y. Kusama, K. Itami, M. Shimada, H. Ninomiya, H. Urano

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 185-254

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A227

Noninductive Current Drive and Steady-State Operation in JT-60U

K. Ushigusa, S. Ide, T. Oikawa, T. Suzuki, Y. Kamada, T. Fujita, Y. Ikeda, O. Naito, M. Matsuoka, T. Kondoh, A. Isayama, M. Seki, T. Imai, K. Sakamoto, N. Umeda, K. Hamamatsu, T. Fujii, K. Uehara, T. Yamamoto, Y. Miura, M. Kikuchi, M. Kuriyama, H. Ninomiya

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 255-277

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A228

Magnetohydrodynamic Stability of Improved Confinement Plasmas in JT-60U

S. Takeji, A. Isayama, T. Ozeki, S. Tokuda, Y. Ishii, T. Oikawa, S. Ishida, Y. Kamada, Y. Neyatani, R. Yoshino, T. Takizuka, N. Hayashi, T. Fujita, G. Kurita, T. Matsumoto, T. Tuda, JT-60U Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 278-297

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A229

Disruption Studies in JT-60U

Y. Kawano, R. Yoshino, Y. Neyatani, Y. Nakamura, S. Tokuda, H. Tamai

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 298-314

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A230

Energetic Particle Experiments in JT-60U and Their Implications for a Fusion Reactor

K. Tobita, Y. Kusama, K. Shinohara, T. Nishitani, H. Kimura, G. J. Kramer, M. Nemoto, T. Kondoh, T. Oikawa, A. Morioka, K. Hamamatsu, S. Wang, S. Takeji, M. Takechi, M. Ishikawa, K. Tani, M. Saigusa, T. Ozeki

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 315-326

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A231

Heat and Particle Control in JT-60U

H. Takenaga, H. Kubo, S. Higashijima, N. Asakura, T. Sugie, S. Konoshima, K. Shimizu, T. Nakano, K. Itami, A. Sakasai, H. Tamai, S. Sakurai, Y. Miura, N. Hosogane, M. Shimada

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 327-356

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A232

Advanced Real-Time Feedback Control in JT-60U High Performance Discharges for Application to Fusion Reactor Plasmas

T. Fukuda, T. Oikawa, S. Takeji, A. Isayama, Y. Kawano, Y. Neyatani, A. Nagashima, T. Nishitani, S. Konoshima, H. Tamai, T. Fujita, Y. Sakamoto, Y. Kamada, S. Ide, Y. Koide, H. Takenaga, K. Kurihara, S. Sakata, T. Ozeki, Y. Kawamata, Y. M. Miura

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 357-367

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A233

Development and Operational Experiences of the JT-60U Tokamak and Power Supplies

N. Hosogane, H. Ninomiya, M. Matsukawa, T. Ando, Y. Neyatani, H. Horiike, S. Sakurai, K. Masaki, M. Yamamoto, K. Kodama, T. Sasajima, T. Terakado, S. Ohmori, Y. Ohmori, J. Okano

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 368-385

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A234

Wall Conditioning and Experience of the Carbon-Based First Wall in JT-60U

K. Masaki, J. Yagyu, T. Arai, A. Kaminaga, K. Kodama, N. Miya, T. Ando, H. Hiratsuka, M. Saidoh

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 386-395

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A235

Gas and Pellet Injection Systems for JT-60 and JT-60U

K. Kizu, H. Hiratsuka, Y. Miyo, H. Ichige, T. Sasajima, T. Nishiyama, K. Masaki, M. Honda, N. Miya, N. Hosogane

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 396-409

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A236

Operation and Development of the 500-keV Negative-Ion-Based Neutral Beam Injection System for JT-60U

M. Kuriyama, N. Akino, N. Ebisawa, L. Grisham, A. Honda, T. Itoh, M. Kawai, M. Kazawa, K. Mogaki, Y. Ohara, T. Ohga, Y. Okumura, H. Oohara, N. Umeda, K. Usui, K. Watanabe, M. Yamamoto, T. Yamamoto

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 410-423

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A237

Operation and Development on the Positive-Ion Based Neutral Beam Injection System for JT-60 and JT-60U

M. Kuriyama, N. Akino, N. Ebisawa, A. Honda, T. Itoh, M. Kawai, K. Mogaki, T. Ohga, H. Oohara, N. Umeda, K. Usui, M. Yamamoto, T. Yamamoto, M. Matsuoka

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 424-434

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A238

The 110-GHz Electron Cyclotron Range of Frequency System on JT-60U: Design and Operation

Y. Ikeda, A. Kasugai, S. Moriyama, K. Kajiwara, M. Seki, M. Tsuneoka, K. Takahashi, K. Anno, K. Hamamatsu, S. Hiranai, Yu. Ikeda, T. Imai, K. Sakamoto, M. Shimono, S. Shinozaki, M. Terakado, T. Yamamoto, K. Yokokura, T. Fujii

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 435-451

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A239

Development and Operation of the Lower Hybrid Range of Frequency System on JT-60U

M. Seki, Y. Ikeda, S. Maebara, S. Moriyama, O. Naito, K. Anno, S. Hiranai, M. Shimono, S. Shinozaki, M. Terakado, K. Yokokura, T. Yamamoto, T. Fujii

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 452-466

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A240

Research and Development on the Ion Cyclotron Range of Frequency Heating System in JT-60U

S. Moriyama, T. Fujii, H. Kimura, K. Anno, K. Yokokura, S. Shinozaki, M. Terakado, S. Hiranai

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 467-481

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A241

Diagnostics System of JT-60U

T. Sugie, T. Hatae, Y. Koide, T. Fujita, Y. Kusama, T. Nishitani, A. Isayama, M. Sato, K. Shinohara, N. Asakura, S. Konoshima, H. Kubo, H. Takenaga, Y. Kawano, T. Kondoh, A. Nagashima, T. Fukuda, H. Sunaoshi, O. Naito, S. Kitamura, Y. Tsukahara, A. Sakasai, Y. Sakamoto, T. Suzuki, K. Tobita, M. Nemoto, A. Morioka, M. Ishikawa, S. Ishida, N. Isei, N. Oyama, Y. Neyatani, K. Itami, S. Sakurai, H. Tamai, K. Tsuchiya, S. Higashijima, T. Nakano, S. Nagaya, S. Chiba, S. Lee, M. Shitomi

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 482-511

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A242

Data Processing and Analysis Systems for JT-60U

T. Matsuda, T. Totsuka, T. Tsugita, T. Oshima, S. Sakata, M. Sato, K. Iwasaki

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 512-520

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A243

JT-60 Control System

I. Yonekawa, Y. Kawamata, T. Totsuka, H. Akasaka, M. Sueoka, K. Kurihara, T. Kimura, JT-60U Team

Fusion Science and Technology / Volume 42 / Number 2,3 / September-November 2002 / Pages 521-529

Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/FST02-A244

 
Questions or comments about the site? Contact the ANS Webmaster.
advertisement